เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินและมีความสุขจากการได้รับออเดอร์จากเรา เหมือนที่เรามีความสุขที่ได้สร้างและจัดเตรียมออเดอร์นั้นขึ้นมาให้คุณ เรายินดีที่จะคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณี:

- เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้งาน
- ผลิตภัณฑ์ผิดปกติ
- บรรจุภัณฑ์มีความเสียหายจากการขนส่ง

คุณสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า การคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณีจะต้องได้รับการพิจารณาจาก Divyne ก่อนเท่านั้น และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

อย่างไรก็ตามโปรดถ่ายรูปก่อนและหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น และติดต่อเราเพื่อรับการดูแลได้ทันที